2563

โครงการขยายฐานทางธุรกิจ

(มูลนิธิสิ่งแวดล้อมโลก ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือด้านขยะพลาสติกระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชู

(เทศบาลเมืองคิตะคิวชู) 

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกรุงพนมเปญ

(โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ) 

 
2562

โครงการศึกษาดินปนเปื้อนในประเทศไทย

(องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)) 

โครงการการพัฒนาการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในประเทศไทย

(กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารปรอท

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

(บริษัทเอกชน)

 
2561

JCM Project Development Study on WtE for appropriate waste management in Mandalay city

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Feasibility Study for Application for appropriate Industrial Waste Management in Thailand

(JICA)

The Study on Technologies for Mercury Management (2nd Year)

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Project on Appropriate Industrial Waste Management under Bilateral Cooperation between the Ministry of Industry and the Ministry of the Environment, Japan (Phase I 2nd Year)

The Ministry of the Environment, Japan

The Study on Soil & Underground Water Quality Management

(City of Kitakyushu)

The Study on Appropriate MSW Management in Chiang Mai

(City of Kitakyushu)

The Project on Development of the Areal Core Business

Global Environment Foundation

(Japan)

The Study on Environment related Business in Thailand

(Private Company)

 
 
2560

JCM Project Development Study on WtE for appropriate waste management in Chiang Mai city

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Study on Technologies for Mercury Management (1st Year)

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Project on Appropriate Industrial Waste Management under Bilateral Cooperation between

the Ministry of Industry and the Ministry of the Environment, Japan (Phase I 1st Year)

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Project on Development of the Areal Core Business

Global Environment Foundation

(Japan)

The Study on Technical Internship for Appropriate Industrial Waste Management

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Study on Development of WtE project in Thailand

(Private Company)

2559

JCM Project Development Study on WtE for appropriate waste management in Rayong (2nd Year)

(The Ministry of the Environment, Japan)

The Project on Promotion of 3Rs activities in Thailand

(The Ministry of the Environment, Japan)

Waste Management Strategies & Action Plans for Bangkok & Thailand

(United Nation Environment Program)

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th