ประวัติบริษัท 

ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

เว็บไซต์

ที่อยู่สำนักงาน

อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6

เลขที่ 18/8 สุขมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์  0-2421 5600, 0-2002 8009 

วันที่จดทะเบียน

15 มกราคม 2559

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0105559008515

ทุนจดทะเบียน (บาท)

2,000,000 

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นหลัก

บริษัท อีเอ็กซ์ รีเสิร์ช อินสทิทิว จำกัด

บริษัท นานโป โชไก (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการ

นาย มาซาโตะ โอโน๊ะ, ประธาน
นาง ภรณ์สนัท ธาคากิ, ผู้ประสานงาน
นาย ซาโตชิ ธาคากิ, ผู้ประสานงาน
นาย ฮิโรชิ นาอิโต, ผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

นาย ยูทากะ ฟูจิซากิ

สมาชิกองค์กร / สมาคม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th