ติดต่อเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า :

โทรศัพท์  0-2421-5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th

ที่อยู่สำนักงาน : 

อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6

เลขที่ 18/8 ถนนสุขมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Facebook

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th