ข้อมูลข่าวสาร เอ็กซ์รี เอเซีย

15 กันยายน 2563

กลุ่มตัวแทน จะบรรยายในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย" ผ่าน Webinar

จัดโดย METI KANSAN และ GEC ในวันที่ 29 กันยายน 2563 (ภาษาญี่ปุ่น)

8 กันยายน 2563

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทวิภาคี ปี พ.ศ. 2563

1 สิงหาคม 2563

เซ็นสัญญาสำหรับการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขยะในประเทศไทยกับบริษัทวิศวกรชั้นนำของญี่ปุ่น

8 กรกฎาคม 2563

ได้รับมอบหมายจาก METI KANSAI และ GEC ให้ดำเนินงานในฐานะผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนนวัตกรรมทางธุรกิจ

25 พฤษภาคม 2563

การประชุมผู้มีส่วนได้เสีย การส่งเสริมการดำเนินการกับขยะพลาสติกทางทะเลในอิเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการสร้างฐานเศรษฐกิจในเอเชีย

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการขยะ

อย่างเหมาะสมในมัณฑะเลย์

โคงการส่งเสริมการจัดการการปนเปื้อนในดิน

และน้ำใต้ดินในประเทศไทย

โครงการพัฒนระบบแอปพลิเคชั่น เพื่อการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมในประเทศไทย

โครงการเสริมสร้างการจัดการขยะในประเทศไทย 

โครงการเสริมสร้างการจัดการขยะในกรุงพนมเปญ

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th