top of page

รวมตัวกำหนดแนวทาง คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่สันทรายงาม จ.เชียงราย

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565


กลุ่มผู้คัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ในพื้นที่ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รวมตัวกันเพื่อแจ้งความคืบหน้าของผลการคัดค้านและกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหว โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมาร่วมประชุมกันประมาณ 50 คน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับภาคเอกชนนั้น มีกำลังผลิตขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ใช้ขยะประมาณ 500-700 ตันต่อวัน ซึ่งฝ่ายผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นำโดย ทต.สันทรายงาม ได้หยิบยกเอาผลโหวตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มากล่าวอ้างว่าผ่านการเห็นชอบจากเสียงส่วนมากของประชาชนชาว ต.สันทรายงาม แล้ว ขณะที่ฝ่ายคัดค้านการก่อสร้างโต้แย้งว่า การโหวตสนับสนุนอาจเป็นไปโดยไม่ชอบตามหลักการทำประชาคม


ประธานกลุ่มผู้คัดค้านเผยว่า ทางกลุ่มผู้คัดค้านได้ยื่นหนังสือและหลักฐานให้กับศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองพิจารณาระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งหลังจากได้ยื่นหนังสือ ทางศาลปกครองก็ได้ส่งหนังสือตอบรับเอกสารการร้องเรียน โดยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของศาลปกครอง หากมีความคืบหน้าทางศาลปกครองก็จะมีหนังสือแจ้งจากทางศาลส่งมาให้ตนอีกครั้ง


Comments


bottom of page