THE BILATERAL COOPERATION PROJECT HAS BEEN LAUNCHED.

กระทรวงสิ่งแวดล้อม​ ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มดำเนินโครงการ​ยกระดับการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย​ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม​

กระทรวงอุตสาหกรรม​ ประเทศไทย​ เมื่อวันที่ 13​ มกราคม​ พ.ศ.2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รูปถ่ายการประชุมโครงการ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย

ซึ่งดำเนินการร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รูปถ่ายการประชุมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1 (เริ่มต้นโครงการ) ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

(ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th