top of page

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบ
ตามที่โรงงานผลิตผงชูรสในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ได้มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้คิดค้นและพัฒนากระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทางบริษัทได้ลงทุนในเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” ที่โรงงานจังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

 

ทางโรงงานเปิดตัวโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชีวมวล ครั้งแรกที่โรงงานในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปี 2565 โดยนำแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา [1]

 

และโรงงานในจังหวัดอยุธยา ได้นำเทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวลนี้มาใช้ในโรงงาน เพื่อลดการใช้น้ำมันเตาในโรงงาน โดยคาดว่าทั้ง 2 โรงงานจะสามารถลดการใช้น้ำมันเตาได้กว่า 60 ล้านลิตร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1.7 แสนตันต่อปี ส่วนขี้เถ้าแกลบที่เป็นของเหลือจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมจากชีวมวล (Biomass Cogeneration) สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงดินต่อไป [2]

 

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ดำเนินโครงการอีกหลายอย่างเพื่อจัดการวัสดุดิบในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอน มุ่งสู่องค์กรธุรกิจคาร์บอน เช่น

(1) นำน้ำที่ได้จากกระบวนการหมักในผลิตผงชูรส ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมาก ผลิตเป็นปุ๋ยน้ำที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชรวมทั้งใช้สร้างแพลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา

(2) ดำเนินโครงการ Too Good To Waste เพื่อลดขยะอาหาร ด้วยการแนะนำการทำอาหารง่ายๆ ที่บ้าน จากทุกส่วนของวัตถุดิบที่มี ช่วยลดเศษอาหารที่บ้าน และ

(3) ใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV เพื่อที่จะกระจายสินค้าแบบ Green Logistics นำร่องที่โรงงานอยุธยา ปทุมธานี หนองแค-สระบุรี ในการขนส่งสินค้า [3]

 

 

 

Comments


bottom of page