top of page

โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ก่อสร้างคืบหน้า 6.32% เทพื้นคอนกรีต ผลิตและตอกเสาเข็ม


เมื่อวันที่ 20 เม.ย.67 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โครงการฯ มีพื้นที่ 30 ไร่ ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 ก.พ.67 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 4 พ.ย.69 เป็นการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน แทนการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ


ขยะจะถูกจัดเก็บและนำมาเทในบ่อรับขยะภายในอาคารระบบปิด 3-5 วัน เพื่อให้ความชื้นลดลง 35% จากนั้นจะใช้เครนคีบขยะเข้าสู่เตาเผาแบบตะกรับ หรือ Stoker Type ควบคุมความร้อนให้คงที่ 850-1,100 องศาเซลเซียส โดยนำความร้อนไปต้มน้ำเกิดเป็นไอน้ำแรงดันสูงผ่านตัวขับเคลื่อน (Turbine) เปลี่ยนพลังงานกลให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ โดยบริษัทผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุนและการบริหารโครงการตั้งแต่ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และเดินระบบกำจัดมูลฝอยเป็นเวลา 20 ปี


ปัจจุบันโครงการ มีความคืบหน้างานที่ทำได้จริง 6.32% จากที่กำหนด 6.28% ประกอบด้วย ปรับระดับพื้นที่โครงการ เทพื้นคอนกรีตบ่อล้างล้อทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งกำแพงเสียง ก่อสร้างถนนชั่วคราว ก่อสร้างสำนักงานสนาม ผลิตและตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำและรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นถนน เพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่น PM2.5

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

 

Comments


bottom of page