top of page

“เสริมสร้าง” ผนึกพันธมิตร ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี ขายไฟให้กฟภ. 8.9 เมกะวัตต์บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาท ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 8.9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี

 

บริษัท ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน จากเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจะนำขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาคัดแยกด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง และป้อนเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาระบบตะกรับเคลื่อนที่ได้ ซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้ง ระบบบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ (Flue Gas Treatment System) ระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) และระบบบำบัดน้ำเสีย

 

โครงการฯ มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) 9.9 เมกะวัตต์ สามารถแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานได้ 500 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 165,000 ตันต่อปี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. แล้ว และคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2569


Opmerkingen


bottom of page