top of page

พพ. แจงแผน EEP 2024 ตั้งเป้าลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน 36% ในปี 2580 ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) 3-5 ก.ค. 2567วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน จัดงานแถลงข่าวสำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW 2024) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน


นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2024) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2024) ตามนโยบายแผนพลังงานชาติ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแผน EEP 2024 จะปรับเป้าหมายการลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) จากเดิม 30% เป็น 36% ภายในปี พ.ศ.2580 ทั้งนี้ พพ. ได้ส่งเสริมด้านพลังงานต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ ส่งเสริมด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง


พพ. จะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้านพลังงานผ่านเวทีการจัดงาน ASEW 2024เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านหัวข้อเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ การส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน


งาน ASEW 2024 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 แล้ว โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน


โดยในปี 2567 นี้ เพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน จึงมีการขยายไปสู่ด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia จะมีการเสวนาด้านการจัดการแบตเตอรี่จาก EV โดยภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึง การเปิดตัว “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก”


และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมและสัมมนานานาชาติ อาทิ REA Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Energy Storage Forum เป็นต้น และสัมมนาอื่นๆกว่า 200 หัวข้อ


Commentaires


bottom of page