top of page

นายกฯ ห่วงสมุยท่องเที่ยวเจริญขึ้น ขยะล้นเตาเผา รับดูแลปัญหาหนุนงบฯ เร่งแก้ทั้งระยะสั้น-ยาว


วันที่ 7 เม.ย. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) ตรวจติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในอำเภอเกาะสมุย ณ เตาเผาขยะสมุย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเทศบาลนครเกาะสมุย จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักพื้นที่เกาะสมุย พร้อมของบประมาณ 239,767,000 บาท เพื่อเคลียร์ขยะที่ตกค้างอยู่ 143,800 ตัน


ด้านนายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหา และกล่าวว่าการจัดการปัญหาต้องทำคู่ขนานกันไประหว่างมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการระยะสั้นจะเป็นการจัดการขยะตกค้าง ใช้งบประมาณกว่า 239 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ตนเข้าใจว่า โรงเผาแห่งนี้สร้างมากว่า 20 กว่าปีแล้ว ดังนั้น ขีดความสามารถในการเผาก็จะลดน้อยลงไป ซึ่งต้องมีการทำใหม่ ดังนั้น ในระยะยาวต้องมีการปรับปรุงโรงขยะแห่งนี้ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ก็จะสามารถช่วยให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วย โดยจะขอดูในมาตรการระยะสั้นก่อน ตรงนี้รับจะไปดูแลให้ ซึ่งต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้ เอาเครื่องจักรใหม่เข้ามา รวมถึงปัญหาที่น่าเป็นห่วงหากการท่องเที่ยวเจริญมากขึ้น จะมีขยะมากกว่านี้ จึงต้องเร่งแก้ปัญหา


นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะสมุย ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข บนเกาะมีขยะค้างจำนวน 156,200 ตัน เนื่องจากเตาเผาเดิมชำรุด ในระยะสั้นอาจต้องเอาขยะออกไปเร่งกำจัดนอกเกาะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก่อน แล้วระยะยาวต้องหาทางจัดการที่ยั่งยืน และยึดหลักบริหารจัดการขยะภายในเกาะ เช่น เตากำจัดขยะ หรือโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล แล้วแต่ความเหมาะสม โดยตนได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมรับฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงด้วย

 

Comments


bottom of page