top of page

ชาวบ้านเรียกร้องผู้ว่าฯ ให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะโคราช รับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้งอย่างโปร่งใสเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ชาวบ้านอำเภอโนนไทย และอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว่า 100 คน เดินทางมารวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและชุมนุมประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์ งบประมาณการลงทุน 1,600 ล้านบาท ที่จะใช้พื้นที่ ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ตั้งโครงการ [i]


ตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่า การทำประชาคมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ชาวบ้านเกือบทั้งหมดไม่ได้ลงมติในที่ประชุม แต่เอกสารที่ออกมากลับระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย อีกทั้งทางชาวบ้านผู้คัดค้านเคยยื่นรายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นชอบมากกว่า 3,000 ราย ในขณะที่ประชาชนที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ ได้ยื่นรายชื่อผู้เห็นชอบโครงการได้ 1,234 ราย ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย ทว่าโครงการฯ กลับดำเนินการต่อ โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอยู่ในระหว่างการหาผู้รับเหมาก่อสร้าง [ii]


ตัวแทนชาวบ้านจึงยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าฯ ตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระงับการก่อสร้างโครงการฯ ไปก่อน แล้วกลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม่อีกครั้งอย่างโปร่งใส ซึ่งผู้ว่าฯ ก็ได้รับปากกับประชาชนว่าจะมีการดำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่พร้อมให้มีการทำประชาพิจารณ์ใหม่อีกครั้ง [ii]


อ้างอิง:

Comentários


bottom of page