top of page

ชาวบ้านร้องเรียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปิดโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรม (กรอ.) รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนกว่า 10 คน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน


ตัวแทนประชาชน กล่าวว่า ตั้งแต่โรงงานเริ่มประกอบกิจการในปี พ.ศ.2563 ชุมชนโดยรอบโรงงาน

ประชาชนโดยรอบโรงงานได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรง เสียงดัง ฝุ่นควัน และน้ำเสีย จึงเรียกร้องให้กรอ. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเจ้าของโครงการและสั่งปิดโรงงานเป็นการถาวร


อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. ได้ออกคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว เป็นเวลา 60 วัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ปัญหาของโรงงานเพิ่มเติมComentários


bottom of page