top of page

กระทรวงมหาดไทยประกาศผลผู้ชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 2565

อัปเดตเมื่อ 31 ส.ค. 2565


กระทรวงมหาดไทย (มท.) ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบยั่งยืน คือ จังหวัดลำพูน

  2. จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ

2.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดพิจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี

2.2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดยโสธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดสกลนคร

2.3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดสระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดนนทบุรี

2.4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดตราด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดระยอง

2.5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดตรัง


‘จังหวัดสะอาด’ เป็นแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ออกโดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตั้งแต่ปี 2559 และมีการปรับปรุงเป็นรายปี ส่วน “การประกวด จังหวัดสะอาด” นั้น มท. จัดให้มีขึ้นในปี 2560 เพื่อส่งเสริม “แผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด” ในระดับประเทศ


Comments


bottom of page