top of page

กกพ.ปรับเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้า เป็นแบบระยะยาว 10 ปี 90 เมกะวัตต์


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศปรับหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชน พ.ศ. 2564-2573 จากเดิมเป็นแบบปีต่อปี เปลี่ยนเป็นเปิดรับซื้อระยะยาวสัญญา 10 ปี รวมปริมาณไฟฟ้าไม่เกิน 90 เมกะวัตต์


หลักเกณฑ์ใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1หรือ PDP 2018 REV.1 เนื่องจากจากสถิติที่ผ่านมา กกพ.ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562 แต่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้เพียง 9 เมกะวัตต์ จากปริมาณรับซื้อที่ตั้งไว้รวมทั้งหมด 260 เมกะวัตต์

Commentaires


bottom of page