B2B Business Matching - จับคู่ทางธุรกิจ 2564

METI-KANSAI ร่วมมือกับ TEAM E-KANSAI เพื่อกลับมาสู่ประเทศไทย

 

          กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคคันไซ (METI-KANSAI) และบริษัทอีกจำนวนมากกว่า 150 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาส่งเสริมธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในภูมิภาคคันไซและเอเชีย (Team E-Kansai) กำลังจะกลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ B2B Business Matching in Thailand 2021 และพวกเรายินดีต้อนรับทุกบริษัทในประเทศไทยมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับพวกเรา

[การลงทะเบียน]

สำหรับการลงทะเบียนกรุณากรอกแบบฟอร์มใน แบบฟอร์มลงทะเบียน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนโปรดดูแนวทาง

DPI.png
METI KANSAI.png
TEAM-E KANSAI.png
SMEJ.png
FTI.png
TGOODTECH.png
GEC.png

[ติดต่อ]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เอ็กซ์ริเอเชียบจก.

อีเมล: cs@exri.co.th / rangsan.k@exri.co.th

โทร: (02) 4215600 / (02) 0028009

ที่อยู่สำนักงาน : 

อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6

เลขที่ 18/8 ถนนสุขมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110