top of page

โฟมดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการดับไฟป่า

อัปเดตเมื่อ 28 ก.พ. 2566Exri Asia ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตสบู่ไร้สารเติมแต่งและพัฒนาสารดับเพลิงชนิดโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้ประสานงานโครงการโฟมดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการดับไฟป่าในปีที่ 2ไฟป่าเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลก จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ควันจากไฟป่าอาจลอยไปไกลจากแหล่งกำเนิดและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้หนึ่งในสารดับเพลิงประเภทแก๊สที่ใช้มากที่สุดก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งไฟป่าจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย โดยในปี 2564 มีการเกิดไฟป่ารวมทั้งสิ้น 4,311 ครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 100,704 ไร่ หรือประมาณ 161,126,400 ตร.ม. และก่อให้เกิดมลพิษจำนวนมาก (อ้างอิงจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)


Comentários


bottom of page