top of page

ส.อ.ท. จับมือ อบก. ลงนามข้อตกลงดำเนินการศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.อ.ท. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในการดำเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX)


ที่ผ่านมา ส.อ.ท. และ อบก. ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นจึงมีความความเห็นร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต


โดย ส.อ.ท. ได้พัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์ม FTIX ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบของอบก. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมไปถึงพลังงานหมุนเวียน และใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100)


ส.อ.ท. ได้ส่งแพลตฟอร์ม FTIX เข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขาย ให้มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ สำหรับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่


สำหรับโครงการ ERC Sandbox 2 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์:

Comments


bottom of page