top of page

วช. ร่วมกับ บริษัทเอกชน ในการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเยื่อเลือกผ่านสำหรับแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในการวิจัย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเยื่อเลือกผ่านสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโดยวิธีการผลิตแบบแห้ง ซึ่งจะขับเคลื่อนและยกระดับงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริง พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มอำนาจการแข่งขันในตลาดภายระดับประเทศ และต่างประเทศ
Комментарии


bottom of page