top of page

ชาวบ้านลาดตะเคียน จังหวัดปราจีนบุรี ปักธงเขียว ค้านโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเมื่อ 27 ก.ค. 2566 ชาวบ้านหนองนมหนู หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดธงสีเขียวหน้าบ้านเพื่อแสดงสัญลักษณ์คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชาวบ้านให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ทางโรงงานได้ชี้แจ้งในการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 แสดงให้เห็นข้อดีของโรงไฟฟ้า แต่ชาวบ้านก็ยังคงมีความกังวลโดยเฉพาะด้านมลพิษที่จะเกิดจากการเดินเครื่องจักร และไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงนั้นน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ชุมชนอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร ดังนั้นชาวบ้านในพื้นที่จึงนำธงสีเขียวปักไว้เพื่อแสดงถึงการคัดค้าน และกังวลถึงมลพิษที่จะเกิดขึ้น


ด้านชาวบ้านในนามกลุ่มคนรักษ์ลาดตะเคียน ได้จัดขบวนประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าขยะให้กับชุมชนตำบลลาดตะเคียน ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร เนื่องจากเห็นว่าชาวบ้านหลายคนยังไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และมีเป้าหมายว่าจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจากเห็นว่า ผลกระทบด้านมลพิษอาจกว้างเกินกว่ารัศมี 3 กิโลเมตร


โรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทครวม 61 ไร่ โดย บ.พราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด, บ.กรีน แคร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บ.มี พรีม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมจากเศษผ้า ไม้ ยาง พลาสติก เศษกระดาษ และหนัง ในรูปแบบอัดแท่งหรือ SRF ที่มีเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ รวมทั้ง PM 2.5 สารไดออกซิน สารโลหะหนัก และออกไซด์ของไนโตรเจน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีมาตรการลดผลกระทบระหว่างก่อสร้างต่อเนื่องจนถึงการผลิต มีโครงสร้างอาคารปิดคลุมเชื้อเพลิงมิดชิด พร้อมติดตั้งจอแสดงผลค่ามลพิษต่าง ๆ ด้านหน้าโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


bottom of page