top of page

กรมสรรพสามิตศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “คาร์บอน แท็กซ์” ในประเทศขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “คาร์บอน แท็กซ์” ในประเทศ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2566 โดยประเทศไทยจะเริ่มจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง คือ ปูนซีเมนต์ เหล็ก อะลูมิเนียม ปุ๋ยเคมี และการผลิตกระแสไฟฟ้า


ปัจจุบัน มีวิธีการเก็บภาษีคาร์บอนอยู่ 2 แนวทางทั่วโลก :

1. การเก็บภาษีจากสินค้าที่ทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอน จะเสียภาษีสูงขึ้นสำหรับสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง

2. การจัดเก็บภาษีในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งจะคำนวณจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานโดยกรมสรรพสามิตจะเตรียมคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกระบวนการผลิตร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.)


コメント


bottom of page