top of page

กกพ. รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะวัตต์ จากโรงเรียน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาและการเกษตรกรรม

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากโรงเรียน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และการสูบน้ำเพื่อการเกษตรในปี 2565 โดยมีปริมาณการซื้อรวม 10 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นรับซื้อโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 5 เมกะวัตต์ และรับซื้อโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีก 5 เมกะวัตต์


ทั้งนี้ กกพ. จะเปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับข้อเสนอขายไฟฟ้า


โดยกกพ. ได้กำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าไว้ที่หน่วยละ 1 บาท กำลังการผลิตติดตั้งต้องเกิน 10 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 10 ปี และกำหนดวันจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งกกพ. จะให้บริการตามลำดับก่อนหลังΣχόλια


bottom of page