top of page

กกพ. จ่อเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนเกือบ 300 เมกะวัตต์ เดือน กรกฎาคม 2565

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ย. 2565


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) คาดว่าจะเริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนได้ต้นเดือน กรกฎาคม 2565 นี้ โดยรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 เมกะวัตต์ รับซื้อในรูปแบบการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทสัญญาแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non- Firm) ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และกำหนด SCOD ภายในปี 2568-2569

เบื้องต้นกำหนดให้ผู้เสนอขายไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ ให้ยื่นเสนอกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนปริมาณเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ให้ยื่นเสนอกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) โดยรายละเอียดจะอยู่ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชน ที่ กกพ.จะออกในเร็ว ๆ นี้ต่อไป หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นร่างประกาศดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา


อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่

  • FiT สำหรับ VSPP กำลังผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ คือ 5.08 บาทต่อหน่วย (FiT Premium 8 ปี 0.70 บาท/หน่วย)

  • FiT สำหรับ SPP กำลังผลิตติดตั้ง > 10-50 เมกะวัตต์ คือ 3.66 บาทต่อหน่วย


Comentários


bottom of page